Prawne podstawy działania

Prawo lokalne

Pogotowie jest całodobową interwencyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 roku życia.

Pogotowie jest koedukacyjną  placówką opiekuńczo – wychowawczą typu interwencyjnego realizującą również  zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 wychowanków (7 miejsc interwencyjnych, 7 miejsc socjalizacyjnych).

Organem prowadzącym jest  Miasto Zamość na prawach powiatu grodzkiego.

Nadzór nad Pogotowiem sprawuje Prezydent Miasta Zamość; Miejskie Centrum Pomocy

Rodzinie w Zamościu realizuje uprawnienia Prezydenta Miasta Zamość do nadzoru nad działalnością Pogotowia w zakresie uprawnień podmiotu prowadzącego.

Kontrolę nad Pogotowiem sprawuje Wojewoda Lubelski.